People

Český lid / The Czech Ethnological Journal is the leading peer-reviewed Czech ethnological journal (established in 1891), published in print and on-line in open access format by the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences in Prague. The journal publishes high-quality scholarly articles in the fields of ethnology and sociocultural anthropology as well as interdisciplinary articles with corresponding theoretical and methodological focus primarily in the Czech, English and Slovak languages. It is regularly indexed and abstracted in Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Editorial Team

Editor-in-Chief
dr. Jiří Woitsch jiri.woitsch@post.cz
Executive Editor
Kateřina Sedlická katerinasedlicka@seznam.cz
Technical Editor
Vendula Škrabalová skrabalova@iach.cz

Editorial Board

Alexandra Bitušíková (Ústav etnológie SAV, Bratislava, SVK)

Will Guy (School of Sociology, Politics and International Studies, University of Bristol, GBR)

Timothy M. Hall (UCLA Department of Family Medicine, Los Angeles, USA)

Adam Horálek (Katedra sociálních věd, FF UP, Pardubice, CZE)

Josef Kandert (Institut sociologických studií, FSV UK, Praha, CZE)

Alena Křížová (Ústav evropské etnologie, FF MU, Brno, CZE)

Petr Lozoviuk (Kadedra antropologie, FF ZČU, Plzeň, CZE)

Tatiana Podolinská (Ústav etnológie SAV, Bratislava, SVK)

Jana Pospíšilová (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, pracoviště Brno, CZE)

Milena Secká (NM Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha, CZE)

Petr Skalník (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, CZE)

Martin Soukup (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP, Olomouc, CZE)

Daniela Stavělová (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, CZE)

Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury, Strážnice, CZE)

Jiří Traxler (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, CZE)

Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, CZE)

František Vrhel (Ústav etnologie, FF UK, Praha, CZE)

Markéta Zandlová (Katedra obecné antropologie, FHS UK, Praha, CZE)