Issue No. 3, Vol 104 (2017)

Studies

„There is good life in Odessa“. Travelogue and proto-ethnographic views of the city and its inhabitants
Abstract
The study is concerned with travelogue and proto-ethnographic works from the first half of 19th century that focus on the metropolis of the Novorossiya south, the then recently founded Odessa. The authors of these texts, Western European and Central European visitors to the city, perceived Odessa as a specific, architecturally and economically developing urban complex characterized by fast growth and increasing wealth. In addition to the general characteristics of the city, the researched texts also uncovered proto-ethnographically oriented information dealing not only with the various local ethno-confession groups but also with the everyday culture of urban residents. The authors of the works recognized Odessa as a city where a new social entity is being formed, a city whose inhabitants can be perceived as an autonomous and fully-fledged subject of meta-layered interest. In conclusion, the study formulates a thesis that this proto-ethnographic literature could correspond with the beginnings of the formation of "the Odessa myth" that was inspired by the initial rapid development of the city and a number of special turns of events that accompanied this development.
Dějinné prokletí a země zaslíbená: stereotypní vidění arménského národa v literatuře 16. a 17. století (na příkladě díla arménského cestovatele ze Lvova Šimona Polského)
Abstract
The article entitled „Between Eternal Damnation and Promised Land: the Stereotypical Image of the Armenian Nation in the Literature of the 16th and 17 th century (on the example of Armenian traveler from Lvov, Simeon of Poland)“ deals with the notion of autostereotype or self-image and its significance in the Armenian historical and literary discourse. Armenian self-image reflects the experience of long-term existence as a religious minority without own country or kings, surrounded by Others. It incorporates into itself a number of aspects borrowed from the heterostereotype, which is mostly negative and full of hostile feelings against the „middleman minority“ supposed to play a role of „fifth column“. Armenian self-image thus oscillates between pride and humility, mirroring the role of martyrs.
Kulturní a etnická proměna středoasijských Korejců
Abstract
Hlavním cílem této práce je ukázat kulturní a etnické změny korejského etnika žijícího na území středoasijských států bývalého Sovětského svazu. Práce ukazuje na příkladu korejské národnostní menšiny žijící ve více státech, jaký vliv mohou mít státní zásahy na utváření a proměny kulturní a etnické identity. Korejci žijící do 19. století v Koreji měli přes celou řadu regionálních, dialektických i náboženských odlišností povědomí o příslušnosti k jednomu etniku. Poté, co začali ze severní části země kvůli špatným životním podmínkám odcházet do Ruska, došlo k poměrně rychlému přijetí ruské kultury. Po jejich deportaci do Střední Asie se začala jejich kultura proměňovat ještě výrazněji – i když si byli vědomi své odlišnosti a tuto odlišnost chtěli v některých ohledech zachovat, přesto přijímali model vytváření „sovětského člověka“. Při konfrontaci kultury středoasijských Korejců s kulturou Korejců v obou částech Korejského poloostrova je zřetelné, že v mnoha ohledech můžeme každou ze tří skupin považovat za zcela specifickou.
Anthropologist and the Children in the Street War with Social Exclusion. Confessions from the Fieldwork.
Abstract
The author discusses the issues of social exclusion from a neurobiological point of view. Exploring them at all facets she illustrates trajectory of human body trapped in a vicious circle of violence, suggesting that human body in the process of enculturation, if consistently excluded, transorms itself into a disempowered, submissive and traumatised body. The only valid way to break this vicious circle is to evoke empathy in human beings based not only on affective emotions, but on sensory feelings as well. The concept of “situated cognition” as an approach to fight against social exclusion is unfolded. The author’s arguments are based on her fieldowork experiences among street children in Tanzania that inextricably have intermingled with her own lifespan trajectory.

News

14th IMISCOE Annual Conference „Migration, Diversity and the City“

Reviews

Studia Ethnologica Pragensia 2/2016. Bulharsko (nejen) v etnologické perspektivě