Vincenz Janke (1769–1838), malíř na pomezí „vysokého“ umění a zlidovělé produkce

Date of Publication:

2018-06-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.05

Abstract:

Podle obecně přijímané teze byl jedním z genetických východisek zlidovělé malby na skle malířský projev řemeslně vyučených malířů, kteří se primárně orientovali na měšťanské odběratelské zázemí. Příspěvek se věnuje tvorbě severočeského malíře Vincenze Jankeho (1769–1838), jenž byl naším nejvýznamnějším představitelem řemeslné malby na skle sklonku 18. a první třetiny 19. století. Vychází z rozboru více než 210 dochovaných exemplářů, které se dají připsat tomuto malíři a rodinné dílně, která působila v dnešním Novém Boru. Malířova produkce se vyznačuje nespornými výtvarnými a kresebnými kvalitami, které vycházejí ze slohového umění. Jsou v ní však patrné rovněž shodné rysy s hromadně vyráběným zbožím pro nejširší lidové vrstvy (např. tematický rejstřík, sériovost výroby, kontury prosazující se na úkor malby). Na základě výzkumu lze konstatovat, že tvorba autorů, jako byl Vincenz Janke, skutečně představuje pomyslnou spojnici mezi „vysokým“ a lidovým výtvarným projevem.

Keywords:

Vincenz Janke, Nový Bor, Skalice u České Lípy, reverse painting on glass, folk art, craft, iconography, museum collections

References:

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, sbírka matrik severočeského kraje: matriky Nového Boru a Skalice
Sbírkové fondy muzeí a galerií:
Blatské muzeum v Soběslavi – pobočka Husitského muzea v Táboře; Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně; Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích; Krkonošské muzeum ve Vrchlabí; Městské muzeum a galerie Polička; Městské muzeum a knihovna Čáslav; Městské muzeum v Ústí nad Orlicí; Městské muzeum v Železném Brodě; Muzeum Českého ráje v Turnově; Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech; Muzeum Cheb; Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci; Muzeum Karlovy Vary; Muzeum Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi; Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně; Muzeum Podblanicka – pobočka Benešov u Prahy; Muzeum Podbezdězí v Bělé pod Bezdězem – pobočka muzea Mladoboleslavska; Muzeum města Ústí nad Labem; Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou; Muzeum Šumavy v Sušici s pobočkami v Kašperských Horách a Železné Rudě; Muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm; Muzeum východních Čech Hradci Králové; Národní muzeum – Etnografické oddělení a Oddělení starších českých dějin Historického muzea; Národní památkový ústav – státní zámek Libochovice; Národní památkový ústav středních Čech – fond Jemniště; Oblastní muzeum v Děčíně s pobočkami v Rumburku a Varnsdorfu; Regionální muzeum v Českém Krumlově; Severočeské muzeum v Liberci; Sklářské muzeum Nový Bor; Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Západočeské muzeum v Plzni – Umělecko průmyslové oddělení

Brožková, Helena. 2009. Daniel a Ignác Preislerové, Barokní malíři skla a porcelánu. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum.
Brožková, Helena. 2012. Podmalby ve sbírce UPM v Praze. Sklář a keramik 62: 1–2: 17–24.
Buchner, Heinrich. 1936. Hinterglasmalerei in der Böhmerwaldlandschaft und Südbayern. München: Neuer Filser-Verlag.
Brückner, Wolfgang –Muth, Hanswernfried –Trenschel, Hans-Peter. 1983. Hinterglasbilder aus unterfränkischen Sammlungen. Würzburg: Freunde mainfränkischer Kunst und Geschichte E. V.
Geyssant, Jeannine 2008. Peintures sous verre, de l'antiquité à nos jours. Paris: Massin.
Jelínková, Nora. 2009. Řemeslné podmalby na skle ze sbírek Jihočeského muzea. In: Jihočeský sborník historický 77-78: 2008-2009: 361-380.
Kafka, Luboš. 1996. Obrázky na skle v severních a severozápadních Čechách. Český lid 83: 313–334.
Kafka, Luboš. 2013. Lidové podmalby na skle ze sbírek Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum – Lika klub.
Kafka, Luboš. 2015. Malované na skle. Praha: Lika klub.
Kafka, Luboš. 2017. Severočeská podmalba na skle. Příspěvek k typologii malby na skle se zřetelem k tvorbě Vincenze Jankeho. In: Vincenz Janke 1769–1838. Podmalby na skle/Hinterglasbilder. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci: 13–28.
Kalinová, Alena. 2014. Lidové podmalby na skle. Sbírka moravského zemského muzea.
Brno: Moravské zemské muzeum.
Friedrich Knaipp – Brückner, Wolfgang. 1988. Hinterglasbilder-Künste. Eine Bilddokumentation, Linz: Landesverlag.
Krámská, Bohunka. 2017. Genealogický exkurz do rodu obchodníků a malířů skla Janke. In: Vincenz Janke 1769–1838. Podmalby na skle/Hinterglasbilder. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci: 95–105.
Krámská, Bohunka. 2018. Vincenz Janke – malíř podmaleb na skle. Betlemář 61: 3–7. Reslová, Eva – Kühn, Petr. 2009. Podmalby Vincenze Jankeho v Českolipském muzeu. Bezděz 18: 275–280.
Ryser, Friedrich. 1991. Verzauberte Bilder. Die Kunst der Malerei hinter Glas von der Antike bis zum 18. Jahrhundert. München: Klinkhardt & Biermann.
Steiner, Wolfgang. 2006. Kein Hayde in Augsburg. Weltskunst, 15: 34–39.
Steiner, Wolfgang. 2006. Kein Hayde in Augsburg. In: Vincenz Janke 1769–1838. Podmalby na skle/Hinterglasbilder. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci: 65–73.
Šimánková, Dagmar. 2003. Vznik a vývoj sklářské obchodní kompanie Janke a její podíl na vývozu českého skla v letech 1766 - 1773 do Španělska. Bezděz 12: 119–140.
Štiess Bedřich. 1966. K problematice vztahu poutních míst a výroby lidových maleb na skle. Český lid 53: 36–40.
Toman, Prokop. 1936. Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1. Praha: Rudolf Ryšavý.
Trepesch, Christof. Zum Stil des Vincenz Janke. In: Vincenz Janke 1769–1838. Podmalby na skle/Hinterglasbilder. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci: 85–90.
Vincenz Janke 1769–1838. Podmalby na skle/Hinterglasbilder. 2017. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci: 95–105.
Vlnas, Vít. 2001. Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha: Národní galerie.
Vydra, Josef. 1957. Die Hinterglasmalerei: Praha: Artia.
Výroční zpráva Západočeského umělecko-průmyslového musea města Plzně za správní rok 1928. 1928. Plzeň: Západočeské umělecko-průmyslové museum.

Full Text