Cultural exchange and transfer of ideas and images of New Zealand. Photographic pictures by the Czech geographer J. V. Daneš

Date of Publication:

2017-12-15

Abstract:

The aim of this study is to present the journey of the Czech geographer Jiří Viktor Daneš (1880–1928) to the New Zealand (1923), to explain the origin of his photographic collection and postulate how Daneš had presented his view of foreign cultures to Czech society both as a scientist and a former Czechoslovak consul in Sydney. Analysing pictures from the North and South Islands of New Zealand it seems Daneš wanted to take his original look at geomorphology, nature, climate, society and culture of living. Based on his travel book Tři léta při Tichém oceáně [Three Years at the Pacific Ocean] (1926) it is possible to declare Daneš used photographic pictures as trails and sources for next scientific research and also for popularization. It is clarified the structure of this archival collection (positives, glass negatives and diapositives) and the extent of its damage during the floods of 2002. Using the archive classification and the method of cultural transfer, it was possible to restore the former photographic archives.

Keywords:

photography;photographic archives;, journey around the world;cultural transfer;New Zealand;Maori culture;Jiří Viktor Daneš

References:

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., fond Daneš Jiří Viktor, inv. č. 412–415.

BEEKMAN, Vladimir. 1983. Cesty k protinožcům. Praha: Panorama.
BOROVIČKA, Michael. 2010. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Cestovatelství. Praha – Litomyšl: Paseka.
BORÝSKOVÁ, Štěpánka, MÁDLOVÁ, Vlasta, PAVLÍČEK, Tomáš W. 2014. Fotografické archiválie ve fondech Archivu AV ČR dvanáct let po povodni. Práce z dějin Akademie věd 6: 2: 180–208.
ČERMÁK, Jiří. 1953. Prof. dr Jiří Daneš. Sborník Československé společnosti zeměpisné 58: 3: 129–137.
DANEŠ, Jiří Viktor. 1926. Tři léta při Tichém oceáně. II. Praha: František Borový.
DURKHEIM, Émile. 2002. Elementární formy náboženského života. Systém totemismu v Austrálii. Praha: OIKOYMENH.
FILIP, Aleš – MUSIL, Roman. 2015. Gottfried Lindauer. 1839 – 1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů. Řevnice: Arbor vitae.
HANTÁK, Daniel. 2013. Jiří Viktor Daneš (1880–1928). Bakalářská práce. Praha: PedF UK.
HELLER, Wilfried. 2005. Die „Bohemians“ in Neuseeland – eine ethnische Gruppe? In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 147: 7–36.
HORSKÝ, Jan. 2014. Pramen. In: STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Dolní Břežany: Scriptorium, s. 19.
KUBIŠ, Karel (ed.). 2003. Obraz druhého v historické perspektivě. II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Praha: Karolinum.
KUNSKÝ, Josef. 1961. Čeští cestovatelé. Díl druhý. Praha: Orbis.
LOEWENSTEIN, Bedřich. 1997. My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Brno: Doplněk.
MARTÍNEK, Jiří – MARTÍNEK, Miloslav. 1998. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. Praha: Libri.
MARTÍNEK, Jiří. 2008. Geografové v českých zemích 1800–1945 (biografický slovník). Praha: Historický ústav.
MARTÍNEK, Jiří. 2017. Geograf a cestovatel Jiří Daneš. Praha: Historický ústav.
PACLT, Čeněk. 1954. Cesty světem. Příhody a zkušenosti na cestách po Americe, Austrálii, Novém Zélandě a jižní Africe. Praha: Orbis.
PAVLÍČEK, Tomáš W. – TOMSOVÁ, Petra, ve spolupráci s Blankou HNULÍKOVOU a Vlastou MÁDLOVOU. 2016. Vybrané fotografie J. V. Daneše z cesty kolem světa. Interpretace a restaurátorské zhodnocení části fotografického fondu. Práce z dějin Akademie věd 8: 1: 44–87.
TODOROVOVÁ, Jiřina. 2011. Kolem světa. Sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Praha: Národní muzeum.
WITTLICH, Filip. 2012. Fotografie – přímý svědek?! Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Život a práce prof. Dra J. V. Daneše. 1880–1928. Life and Work of J. V. Daneš. Praha: Československá společnost zeměpisná, 1928.

Full Text