Rastislava Stoličná-Mikolajová - Katarina Nováková, Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. Veda, vydavateľstvo SAV – Ústav etnológie SAV, Bratislava 2012, 496 s.

Date of Publication:

2014-02-19

Full Text